Tehokas raportointi- ja seurantajärjestelmä on olennainen osa elintarvikeyrityksen laadunvalvontaa. Ilman tehokasta ja riittävän helppokäyttöistä raportointia ei laadunvalvonvalvonnan tuottamaa tietoa pystytä kunnolla hyödyntämään. Seuranta puolestaan on avainasemassa toiminnan kehittämisessä.

Tulosten mittaus Yksinkertaisimmillaan raportointi- ja seurantajärjestelmä voi olla (esim. ATP-mittariin) liittyvä sovellus, jonka avulla tiedot kerätään ja niistä saadaan selvitettyä olennainen tieto. Sen avulla voidaan helposti selvittää esimerkiksi se, kuinka monta prosenttia tietyn ajan sisällä tehdyistä pintahygieniamittauksista ovat olleet tulokseltaan huonoja. Toisessa ääripäässä ovat toiminnanohjausjärjestelmiin integroidut järjestelmät, jotka nivoutuvat osaksi organisaation johtamisjärjestelmää.

Pääasia on, että käytössä on jokin työkalu laadunvalvontatiedon käsittelemiseen ja että tietoa hyödynnetään aktiivisesti. Hyvä vaihtoehto itse rakennettavalle seurantajärjestelmälle on seurannan ostaminen palveluna, sillä usein suurin osa laadunhallintaan liittyvästä tiedostakin syntyy ulkopuolisen tekijän tuottamana palveluna, kuten laboratoriotutkimusten tuloksina.

 

Järjestelmä on työkalu

Järjestelmiin tallennetaan yrityksen toiminnan kannalta merkitykselliset seurattavat asiat. Yleensä tallennetaan ainakin yrityksen itse tekemien omavalvontatutkimusten tulokset, asiakasreklamaatiot sekä erilaiset laadunhallintaan liittyvät toimenpiteet. Pääpaino on usein pintahygieniatutkimusten tuloksissa, sillä ne ovat tehokas työkalu esimerkiksi siivous- ja puhdistusmenetelmien kehittämisessä. 

omavalvonta.fi-palvelun käyttämässä databank.netfood.fi-järjestelmässä raporttiin kootaan usein nimenomaan pintahygieniatutkimusten tulokset, laboratoriotutkimusten tulokset, tuhoeläintorjuntaraportit sekä kehittämisehdotukset. Myös lämpötilaseurannat on mahdollista liittää järjestelmään. - lue lisää

 

Järjestelmäratkaisu tarpeen mukaan

Pienen elintarvikeyrityksen tai keittiön raportointi- ja seurantajärjestelmäksi käy hyvin vaikka perinteinen mappi ja taulukkolaskentaohjelma, mutta yli 10 hengen tuotantoyrityksessä olisi jo hyvä harkita valmiin järjestelmän käyttöönottoa tietomäärän kasvaessa. 

Kun tuotantoyrityksen koko kasvaa noin 20 henkilöön ja siitä yli, kannattaa kysellä meiltä tarjousta myös laadunhallintapalveluista. Laadunhallinnan dokumenttien ylläpidon ja niihin liittyvien raportointien ja seurantojen hoitamisen muuttuessa työlääksi palvelu voi vapauttaa merkittävästikin resursseja muuhun työhön.

 

___________________________________________

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Tavoitat meidät puhelimitse numerosta 075 325 8980 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.